Khối nhà văn phòng công ty với diện tích 400m2 được bố trí là nơi làm việc của Hội đổng Quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng, việc bố trí này để tiện cho công tác điều hành.

Khối sản xuất với hệ thống nhà xưởng được xây dựng trên diện tích 5000m2 với ba phân xưởng chính

  • Phân xưởng sản xuất base
  • Phân xưởng pha màu
  • Phân xưởng sản xuất bột bả

Kho thành phẩm có diện tích 2000m2 đảm bảo đủ lượng hàng dự trữ, luôn đủ để đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.

Khuôn viên cây xanh rộng rãi, thoáng mát. Ban lãnh đạo công ty cũng đã đầu tư khu sân thể thao cho cán bộ công nhân viên thư giãn, giao lưu nhằm gia tăng sự đoàn kết trong nội bộ, khả năng liên kết làm việc nhóm trong công ty.

Khu nhà ăn 300m2 phục vụ tốt đủ nhu cầu dinh duõng, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên tránh mọi rủi ro hoàn thành tốt tiến độ công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.