Hệ thống dây truyền hiện đại với công nghệ được chuyển giao từ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, với các chuyên gia luôn hỗ trợ, kiểm tra, tư vấn và nâng cao chất lượng sản phẩm, quy trình vận hành ổn đinh.

Danh mục máy móc thiết bi:

  1. Hệ thống cân định lượng
  2. Hệ thống thiết bị đóng gói tự động
  3. Máy phân tán
  4. Máy pha màu tự động
  5. Máy soi màu quang phổ
  6. Máy đo độ PH
  7. Máy kiểm tra chà rửa
  8. Hệ thống lọc nước tinh khiết RO
  9. Xe nâng 3.5 tấn trở lên
  10. Máy đo độ bóng, kiểm tra test chất lượng sản phẩmTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.