Với hệ thống quản lý ISO 9001:2015 được Công ty CPĐTCN Sơn APEX Việt Nam áp dụng trong việc quản lý chất lượng nguồn nhân lực. Công ty luôn hướng đến nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đinh kỳ tổ chức các khóa đào tạo nội bộ. Định kỳ cử lãnh đạo và các vị trí chủ chốt trong công ty tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao bên ngoài nhằm nâng cao năng lực chuyên môn quản trị cũng như tay nghề công nhân.

Toàn bộ các cán bộ công nhân viên được đánh giá định kỳ theo hệ thống tiêu chuẩn cho từng vị trí. Từ đó lên kế hoạch đào tạo và tuyển dụng hợp lý cho từng vị trí thích hợp nhằm tối ưu hiệu quả công việc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.