Thành tích nổi bật


Giải thưởng Top 100 trao cho nhà quản lý xuất sắc


Giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu Asean

Giấy chứng nhận chất lượng

 

Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001:2015
Chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ xây dựng
Chứng nhận của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.